საცხენოსნო ტური

აუცილებელია მეცხენე-გიდის თანხლება.
საცხენოსნო ტური მოიცავს მოკლე და გრძელ მარშუტს.
მოკლე მარშუტი: 2-3 საათი ზეთა - ტბები - ჭაუხის მასივი - ზეთა.
ტურების დაჯავშნა სასურველია წინასწარ (ტელეფონით, მეილით, ფეისბუქით).
გრძელი მარშუტი: ორი დღე ზეთა - ჭაუხის მასივი - აბუდელაურის ტბები (ღამისთევა) - ჭაუხის მასივი - ზეთა.

ყველა აქტივობა